Miljøprofil

Spesialrekvisita AS er ikke en miljøtårnbedrift eller medlem i noen annen grønn organisasjon, men mener vi har en god praksis som ivaretar miljøet på beste måte. Slike medlemskap koster mye, og hvilken effekt dette har på miljøet, er vi faktisk noe usikker på. Vi tror på vanlig, enkel sunn fornuft i det daglige arbeid og opplæring av ansatte til å tenke miljø i alle ledd. Når man er en liten organisasjon er det veldig lett å følge med på at vi faktisk gjør det vi sier.

Import

Vi importer en del varer fra samarbeidspartnere i Europa, men kjøper også en god del fra store leverandører i Norge.  Disse er alle medlemmer i grønne organisasjoner som Stiftelsen Miljøfyrtårn, Grønt Punkt og Earth in Mind. Vi vil alltid på beste måte forsøke å være miljøbevisst i vår tankegang. Derfor er vi også ganske nøktern i livsstil og daglig forbruk i firmaet.

Papp og kartong

Vi er veldig bevisst på gjenbruk av emballasje. Så langt vi kan har vi gjenbruk av både esker og fyllmateriale som kommer inn til vårt lager. Det er selvsagt en del som ikke kan brukes om igjen, så vi har avtale med kommunen som vi leier containere av. All denne pappen går til resirkulering. Les mer om dette på  http://www.retura.no under ”Hva skjer med avfallet?”

Plast

I dagens samfunn er det en enorm mengde med unødvendig plast og emballasje som varene støpes inn i. Dette er en lite heldig utvikling i en verden med fokus på miljø. Vi har nesten ingen varer med slik innpakning i vårt sortiment. Vi tar inn varer i større kvantum og får varene levert i bulk der det er mulig. Da blir det minst mulig unødig emballasje som igjen skaper større volum ved utsendelse. Fraktmengden går da ganske mye ned når vi gjør det slik, og dette er jo absolutt noe som sparer miljøet. Det blir selvsagt en god del plast likevel, og denne blir pakket i egne sekker som legges i pappcontainer til Retura. Papp og plast tømmes maks. en gang pr. måned. Vi har også egen avfallsbeholder for restavfall som kun tømmes en gang pr.mnd., da vi produserer lite restavfall.

Den grønne fjær symboliserer Spesialrekvisitas miljøprofil